120 148-2 IC 2161 Karlsruhe Hbf - Leipzig Hbf 08.05.2018 Leipzig Hauptbahnhof