234 278-0 RE6 27773
Chemnitz Hbf - Leipzig Hbf
29.08.2019 Leipzig Hauptbahnhof