Diesellokomotiven          
 
ME 1512 ME 1521 ME 1522 ME 1531 ME 1536
           
Elektrotriebwagen          
ER 2006 ER 2016 ER 2113 ET 4305 ET 4328 ET 4363
           
   
ET 4383 ET 4503 SA 9113 SA 9131    
           
Dieseltriebwagen - Fernverkehr        
MF 5003 MF 5006 MF 5016 MF 5020 MF 5026 MF 5027
           
MF 5031 MF 5034 MF 5046 MF 5057 MF 5059 MF 5071
           
MF 5091 MF 5095 MF 5204 MF 5206 MF 5228 MF 5234
           
MF 5235 MF 5239 MF 5253 MF 5271 MF 5281 MG 5819
           
Dieseltriebwagen - Nahverkehr        
AR 03 AR 09 AR 12 AR 28 MR 4004 MR 4014
           
MR 4026 MR 4042 MR 4064 MR 4098 MR 4221 MR 4242
           
MR 4287 MR 4294 Ym 33 Ym 37 Ym 38 Ys 44
           
Steuerwagen          
ABs 7907 ABs 7908 ABs 7912 ABs 7915 ABs 7924 ABs 7925
           
         
ABs 7926